The Help us, Help You campaign continues over this festive period, and is aimed at reminding people how else they can access care in the right place for their needs and asks people to behave responsibly and consider other options for care to get the right treatment, first time.

This week we are sharing assets providing advice on basic first aid, pharmacy access, other vaccines and tips on self care over the Christmas period. Please find these in the link below and copy text to accompany them:

https://www.dropbox.com/sh/mnfyq3mw2hn8dqa/AAAeMPi4xHGfJTW5uqGc-cVKa?dl=0

First aid kit animation

Keep well this winter by being prepared ❄️
Keep a basic first aid kit well stocked, and order your repeat prescriptions with plenty of time 🧴️
Every change you make will #HelpUsHelpYou 👩‍⚕️

Cadwch yn iach y gaeaf hwn drwy fod yn barod ❄️
Cadwch becyn cymorth cyntaf sylfaenol â digon o stoc, ac archebwch eich ail bresgripsiynau mewn da bryd 🧴️
Bydd pob newid a wnewch yn #HelpuNiHelpuChi 👩‍⚕️

Pharmacy animation

Got a minor health concern like a sore throat? 🤧
Your local pharmacist can offer advice and provide some over-the-counter and prescription medicines free without you needing to see a doctor 🧴️
Every change you make this winter will #HelpUsHelpYou ❄️

Oes gennych chi fân anhwylder iechyd fel dolur gwddf? 🤧
Mae'ch fferyllydd lleol yn gallu cynnig cyngor a chyflenwi rhai meddyginiaethau dros y cownter yn rhad ac am ddim heb i chi orfod gweld meddyg teulu 🧴️
Bydd pob newid a wnewch y gaeaf hwn yn #HelpuNiHelpuChi❄️

All vaccines message animation

Keep well this winter by making sure you get your COVID-19, flu or other vaccinations when they’re offered to you💉

For more information visit 👉 https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/

Cadwch yn iach y gaeaf hwn drwy sicrhau eich bod yn cael eich brechiadau COVID-19, ffliw neu frechiadau eraill pan gânt eu cynnig i chi💉

Rhagor o wybodaeth yn 👉 https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/

#HelpuNiHelpuChi

Self care tips – Christmas / bank holiday ENG

During the Christmas holidays make sure you’re helping to ease the strain on the NHS

🧴️ Stock up your first aid kit & pre-order prescriptions
👩‍⚕️Visit your local pharmacist for advice on minor health concerns
📞Only call 999 in a life-threatening emergency

#HelpUsHelpYou

With the bank holiday weekend approaching make sure you’re helping to ease the strain on the NHS

️ Pre-order repeat prescriptions
💻Get to know the different ways you can access healthcare @NHS111Wales
📞Only call 999 in a life-threatening or serious emergency

#HelpUsHelpYou

Self care tips – Christmas / bank holiday CYM

Cofiwch helpu i leddfu'r straen ar y GIG dros gyfnod y Nadolig.

🧴️ Cofiwch stocio eich pecyn cymorth cyntaf ac archebu presgripsiynau ymlaen llaw
👩‍⚕️Defnyddiwch eich fferyllydd lleol i gael cyngor ar fân anhwylderau iechyd
📞Peidiwch â ffonio 999 oni bai bod argyfwng neu anaf sy’n peryglu bywyd.

Cofiwch helpu i leddfu'r straen ar y GIG dros Ŵyl y Banc

️ Archebwch eich ail bresgripsiynau ymlaen llaw
💻Dysgwch am y gwahanol ffyrdd y gallwch gael gofal iechyd @NHS111Wales
📞Peidiwch â ffonio 999 oni bai bod argyfwng neu anaf sy’n peryglu bywyd.

#HelpuNiHelpuChi

We hope you have a Merry Christmas and New Year.