Please see attached and below new Keep Wales Safe campaign assets focusing on the importance of mask wearing, the self-isolation changes for the Omicron variant and the importance of lateral flow testing to protect others this Christmas.

Omicron: 

Welsh:

Yng Nghymru, os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd ag amrywiolyn Omicron, rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod beth bynnag fo'ch oedran neu statws brechu.

Bydd swyddog olrhain yn cysylltu os yw hyn yn berthnasol i chi ac os oes angen hunanynysu.

#DiogeluCymru

English:

In Wales, if you've been in close contact with someone who has the Omicron COVID-19 variant, you must self-isolate for 10 days regardless of your age or vaccination status.

Contact tracers will get in touch if this applies to you and if you need to self-isolate.

#KeepWalesSafe

Welsh:

Os ydyn ni'n dal ati i wneud y pethau cywir, gallwn ddiogelu ein gilydd.
Gwisgwch fasg, ewch i gael eich brechu, ewch am brawf a hunanynysu i ddiogelu pobl o'ch cwmpas a Thorri Trosglwyddiad COVID-19.
Diogelu Cymru gyda'n gilydd.

English:

'The more we keep on doing the right thing, the more we'll protect each other.

Wear a mask, get vaccinated, get tested and self-isolate to protect those around you and Disrupt the Transmission of COVID-19.

Together, we'll Keep Wales Safe.

 

Link to video available to download and share: https://www.dropbox.com/sh/5quwmibz5lstd87/AACKy7n2UZACsvEyQzjvG19Oa?dl=0

Lateral flow test -protect others this Christmas (Static image attached)

Welsh:

Mae'r amrywiolyn Omicron yn risg sylweddol.

Rhaid inni wneud popeth y gallwn i ddiogelu Cymru.

Ewch am eich pigiad atgyfnerthu, gwisgwch fasg, cymerwch brawf llif unffordd cyn cwrdd ag eraill ac os oes gennych unrhyw symptomau, ewch am brawf PCR.

https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

English:

The Omicron variant poses a significant risk.

We must continue to do everything we can to keep Wales safe.

Please get your booster, wear a mask, take a lateral flow test before meeting others and if you have any symptoms, get a PCR test.

https://gov.wales/get-tested-coronavirus-covid-19