Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff cases and tests, last seven days data.

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf

Cardiff Cases and Tests - Last 7 Days Data

Based on latest figures from Public Health Wales, data correct as of:
5 October 2020

Cases: 396
Cases per 100,000 population: 107.9
Testing episodes: 5,043
Testing per 100,000 population: 1,374.5
Positive proportion: 7.9%

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:
5 Hydref

Achosion: 396
Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 107.9
Achosion profi: 5,043
Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,374.5
Cyfran bositif: 7.9%