Update on schools affected by COVID-19: 6th October 2020

Y diweddaraf am ysgolion yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19: Dydd Mawrth 6 Hydref


Cathays High School

There have been two positive tests at Cathays High School in the last 24 hours. 150 pupils and six members of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.


Mary Immaculate High School

There has been a positive test in Mary Immaculate High School of one Year 8 pupil. 28 Year 8 pupils have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case. No staff members need to self-isolate.


Ty Gwyn School
A Year 9 pupil in Ty Gwyn School has tested positive. Three pupils have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case. No staff members need to self-isolate.


Kitchener Primary School
There has been a positive test in Kitchener Primary School of one pupil in Reception class. 27 Reception pupils and three members of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.


Lakeside Primary School
A member of staff at Lakeside Primary School has tested positive. 60 Year 3 pupils and another two members of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.


Llanederyn Primary school
One member of staff at Llanederyn Primary school has tested positive. 29 pupils and a further three members of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.


Severn Primary School
A member of staff at Severn Primary School has tested positive. 28 Year 4 pupils and another member of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.


Ton Yr Ywen Primary School

A Year 2 pupil in Ton Yr Ywen Primary School has tested positive. 60 Year 2 pupils and four members of staff have been advised by Public Health Wales to self-isolate for 14 days after they were identified as close contacts of the confirmed COVID-19 case.

Ysgol Uwchradd Cathays
Mae dau brawf positif wedi eu cadarnhau yn Ysgol Uwchradd Cathays yn y 24 awr diwethaf. Mae 150 o ddisgyblion a chwe aelod o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl eu henwi fel cysylltiadau agos i’r achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog
Cafwyd prawf positif yn Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog ar gyfer un disgybl Blwyddyn 8. Mae 28 o ddisgyblion Blwyddyn 8 wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19. Nid oes angen i unrhyw aelodau o staff hunan-ynysu.

Ysgol Tŷ Gwyn
Mae disgybl Blwyddyn 9 yn Ysgol Tŷ Gwyn wedi profi'n bositif. Mae 3 disgybl wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19. Nid oes angen i unrhyw aelodau o staff hunan-ynysu.

Ysgol Gynradd Kitchener
Cafwyd prawf positif yn Ysgol Gynradd Kitchener ar gyfer un disgybl yn y Dosbarth Derbyn. Mae 27 o ddisgyblion Derbyn a thri aelod o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ysgol Gynradd Lakeside
Mae aelod o staff yn Ysgol Gynradd Lakeside wedi profi'n bositif. Mae 60 o ddisgyblion Blwyddyn 3 a dau aelod arall o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ysgol Gynradd Llanedern
Mae un aelod o staff yn Ysgol Gynradd Llanedern wedi profi’n bositif. Mae 29 o ddisgyblion a thri aelod arall o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ysgol Gynradd Severn
Mae aelod o staff yn Ysgol Gynradd Severn wedi profi'n bositif. Mae 28 o ddisgyblion Blwyddyn 4 ac aelod arall o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen
Mae disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen wedi profi'n bositif. Mae 60 o ddisgyblion Blwyddyn 2 a pedwar aelod o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu henwi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.